Previous slide
Next slide
Pishee

در حال نمایش 8 نتیجه

احترام به شعور مخاطب  مهمترین اصل در قصه های بی بی رعنا است.

در متن این قصه ها انتهای بسیاری از ماجراها را به ذهن خلاق کودک می سپارد تا خود با پرسش و کنکاش موضوع را کشف کند. و این کشف بزرگترین لذت را برای او به ارمغان می آورد و باعث ارتقای سطح اعتماد به نفس او می شود.
پیاژه پدر روانشناسی کودک معتقد است:«هرگاه مطلبی را به کودکی می آموزید، او را برای همیشه از لذت کشف آن محروم کرده اید.»

شعار مجموعه ما این است: «لذت از آموزش حق کودکان است.»

کودکی شاد در حال مطالعه قصه های بی بی رعنا
کودکی شاد در حال مطالعه قصه های بی بی رعنا

بدون شک یکی از اتفاقات مهم زندگی هر انسانی کشف راز حروف و به اصطلاح با سواد شدن است. 

علائمی که تا آن موقع معنی خاصی نداشتند به یکباره معنا دار می شوند و مفهومی را منتقل می کنند. این برای هر کودکی به معجزه شبیه است.

قصه های بی بی رعنا به این امید تدوین شده اند که این لحظات شیرین را لذتبخش تر کنند و کودکان را با دنیای سحرانگیز افسانه آشنا نمایند.

قصه های بی بی رعنا به خاطر ویژگی های ختصی که دارد کودکان را به خوبی جذب می کند و ایشان را در جهان خیال انگیز قصه ها به ساحت می برد و در این میان آموزشهای لازم را به طرزی کاملا غیر مستقیم به ایشان القا می کند.

قصه های بی بی رعنا در خانه ای روستایی اتفاق می افتند و در متن آنها کودک با فرهنگ ایرانی و روستاهای ایران آشنا می شود. 

شخصیت ها و اتفاقات این قصه ها بسیار معمولی هستند و کودک برای درک آنها با هیچ مشکلی مواجه نمی شود و به سادگی با قصه ها همذات می شود.

خانه ی بی بی رعنا

Views: 17638